Mgr. Lenka Haferníková, MBA.

Klinická psychológia, s.r.o.

K. Kuzmányho 1757/7
984 01 Lučenec
Mobilný telefón: +421 944 094 090
IČO: 46546731
DIČ: 2023479282Informácie o ordinácii Mgr. Lenka Haferníková, MBA.

Ambulancia klinickej, poradenskej a dopravnej psychológie  -  Mgr. Lenka Haferníková, MBA.

Poskytované výkony:

- klinicko-psychologické vyšetrenia dospelých a detí

- psychoterapia dospelých a detí (úzkosti, fóbie, depresie, traumy, poruchy príjmu potravy)

- kognitívno-behaviorálna psychoterapia

- pracovno-organizačná psychológia

- vyšetrenie psychickej záťaže

- pomoc pri zvládaní náročných životných situácií

- hypnóza, relaxačné techniky, párová psychoterapia

- dopravno-psychologické vyšetrenia inštruktorov autoškôl

- dopravno-psychologické vyšetrenia po odobratí vodičského oprávnenia

- dopravno-psychologické vyšetrenia žiadateľov/držiteľov vodičského oprávnenia skupiny C,E,D,taxi

- odborné poradenstvo pre vodičov po zistení prítomnosti alkoholu v krvi policajnými orgánmi

- psychologické vyšetrenia žiadateľov a držiteľov zbrojných preukazov

- dopravná psychológia

- psychologické vyšetrenie na držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva, SBS

 

V čom pomáhame našim klientom:

- poruchy pozornosti

- poruchy pamäti

- hyperaktivita

- impulzivita

- poruchy učenia, reči

- poruchy správania

- ADD, ADHD  detí a dospelých

- poruchy nálad, úzkostné poruchy a depresie, zlosť, agresivita

- poruchy spánku

- škrípanie zubov

- nočné pomočovanie

- panické stavy

- poruchy príjmu potravy

- únava, závrate, dysfunkčné poruchy dýchania, hypertenzia a iné chorobné stavy spojené s dysfunkciou autonómneho nervového systému

- stavy po úrazoch mozgu a s tým spojené psychické poruchy poznávacích schopností najmä pamäti, pozornosti, komunikačných schopností, vizuomotoriky, myslenia

- reakcie na akútny stres alebo posttraumatické stresové poruchy a iné.

 

Podrobnejšie Vás bude informovať odborník na túto problematiku Mgr. Lenka Haferníková, MBA.

 

 

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

Mgr. Haferníková, MBA. - klinická psychologička

K. Kuzmányho 1757/7

984 01  Lučenec

Kde nás nájdete?